Mededeling namens de directie van WelzijnsKompas

De gemeenteraad heeft in september een motie aangenomen waarin de wethouder is gevraagd met WelzijnsKompas in gesprek te gaan over het stopzetten van de kaartactiviteiten en het schenken van alcohol in Plein28. Om tot een voorstel te komen, is WelzijnsKompas momenteel in gesprek met de kaartclubs, biljarters, ouderenbonden, het Seniorenpodium en de gemeente. Zodra er een gezamenlijke oplossing is gevonden en gecommuniceerd, zullen vrijwilligers & bezoekers hiervan op de hoogte worden gebracht. Tot die tijd blijft het in Plein28 zoals het nu is.