Hulp vragen of aanbieden?

Veel mensen raken door het Coronavirus wellicht nog meer geïsoleerd de komende tijd. Wie extra ondersteuning kan gebruiken, kan contact opnemen met WelzijnsKompas via tel. 0252 757100 tussen 9.00 en 16.00 uur of via mail info@welzijnskompas.nl.

WelzijnsKompas roept vooral oudere mensen of mensen met een beperking die de deur niet uit kunnen of durven, en een klein sociaal netwerk hebben, op om contact op te nemen.

Wat kan WelzijnsKompas betekenen? Zij kunnen een hulpvraag koppelen aan een vrijwilliger om bijvoorbeeld telefonisch een praatje te maken of boodschappen te doen.

Als er mensen zijn die hulp willen aanbieden? Ook zij zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen met WelzijnsKompas.