(Lerend) vrijwilligerswerk

Mensen zetten zich graag in voor een ander. Iets betekenen voor een ander geeft voldoening en levert nieuwe contacten en ervaringen op.

Door vrijwilligerswerk te doen kun je ook nieuwe vaardigheden en kennis opdoen. WelzijnsKompas bemiddelt, matcht en verbindt vraag en aanbod.

In leer & en ontmoetingscentrum Plein28 wordt gewerkt vanuit de PiëzoMethodiek. De PiëzoMethodiek is een methodiek die de persoonlijke groei van mensen in een kwetsbare positie versterkt en hun mogelijkheden om te participeren te vergroten. Daarnaast legt de methodiek verbinding tussen mensen, organisaties en de samenleving als geheel. Er wordt gekeken naar mogelijkheden, niet in onmogelijkheden.

Kort gezegd:
In leer & ontmoetingscentrum Plein28 wordt gekeken naar jouw vraag en waar jouw talent het beste tot zijn recht komt. Samen gaan we een gesprek aan welk vrijwilligerswerk het meest passend is. Dag in, dag uit zetten zo`n 20 vrijwilligers zich in, binnen de muren van Plein28.  Iedereen werkt vanuit zijn/haar talent en mogelijkheden. Drie dagen per week is er een ondersteunend professional aanwezig.

Wil je weten wat de PiëzoMethodiek voor jou kan betekenen? Neem voor meer informatie contact op met Johanna Cloo,
Teamleider Buurt & activering

Mail:           j.cloo@welzijnskompas.nl
Telefoon:    06-453 415 69